Menu

Research voor Risico’s

Veel ondernemingen hebben nauwelijks zicht op hun risico’s en hun verzekeringsportefeuille. Vaak zijn verzekeringen ‘door de jaren heen’ afgesloten en is er nauwelijks sprake van een integrale afweging. Een echte inventarisatie van alle risico’s wordt vrijwel nooit gemaakt, waardoor de dekkingsgraad in geen verhouding staat tot de werkelijke risico’s. Verheij Groep kan een complete doorlichting maken van uw bedrijfsprocessen in samenhang met uw bestaande portefeuille. Het resultaat is een verantwoord risicobeheer met een passende risicofinanciering. Wij scannen drie werkgebieden:

  • Vermogen en werkkapitaal
  • Personeel en personele voorzieningen
  • Materiële en immateriële bezittingen

Hoewel tegenwoordig ieder risico kan worden afgedekt, moet dat wel in verhouding staan tot de kosten die u hiervoor maakt. In veel gevallen kunnen wij bij professioneel risicobeheer flinke besparingen realiseren en zorg dragen voor een efficiëntere indeling van uw schadeverzekeringen.

Verkoop of Advies

In de verzekeringswereld is de scheidslijn tussen advies en verkoop dun. Waar wettelijk sinds 2013 al een provisieverbod is ingesteld op complexe producten, doen we bij Verheij Groep al onze advisering al jaren op fee basis en tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Hierdoor bent u verzekerd van écht advies.

Transparantie staat bij ons voorop. Daarom beginnen we met het opstellen van een duidelijk plan van aanpak op basis van een helder intakegesprek met de eindverantwoordelijke bij uw organisatie. Daarna gaan we aan de slag met een 3-stappenplan. De reikwijdte en de randvoorwaarden van de doorlichting zijn hierin bepaald en de eisen waaraan het uiteindelijke advies moet voldoen, liggen vast. Vervolgens maken we concrete werkafspraken over de samenwerking tussen uw medewerkers en onze adviseurs. Belangrijk bij deze samenwerking is wederzijdse openheid. Volledig inzicht in uw bedrijfsvoering is namelijk een must om tot een passend advies te komen.

De duur van de feitelijke doorlichting die daarop volgt, is sterk afhankelijk van de gemaakte afspraken en de hoeveelheid aangeleverde gegevens. Ook is de omvang van uw organisatie en van uw verzekeringsportefeuille van belang voor het tijdspad. Tussentijds vindt er terugkoppeling plaats over de voortgang van het onderzoek. De laatste stap is het uitbrengen en bespreken van ons advies. In principe eindigt daarmee de opdracht. Desgewenst begeleiden wij u uiteraard graag bij het aanpassen van de verzekeringsportefeuille en het zoeken naar een nieuwe intermediair die - op managementfee basis - uw portefeuille kan beheren. Over dat traject maken wij dan nieuwe afspraken.