Menu

Boardroom consulting

Verheij Groep adviseert en ontwikkelt scherp ondernemerschap, innovaties en business development met de inzet van een meewerkend voorman die dagdelen aanwezig en inzetbaar is bij onze opdrachtgevers. Ondersteuning in optima forma wat ons betreft. Verheij Groep is actief op het snijvlak van marketing en commercie, directie en organisatie. Met diverse combinaties van een conceptuele en een 'hands-on’ benadering zijn wij organisaties van dienst op het gebied van innovaties en business development. Met adviezen en ondersteuning die recht doen aan inhoud en context, maar ook aan het proces. Onze adviseurs en ontwikkelaars functioneren aanvullend aan de medewerkers en de capaciteit die in uw organisatie zelf aanwezig is.

Innovatie:

 • Visie-ontwikkeling
 • Creëren van ruimte om te ondernemen
 • Verdere ontwikkeling van uw eigen ondernemerschap
 • Buiten de plaatjes kleuren: denken over dingen die er nog niet zijn
 • Het creëren van innovatieve strategieën
 • Het (als team) vormen van een plan van aanpak en bijbehorende agenda 

Business development:

 • Positionering van nieuwe markten
 • Vergroten van toegevoegde waarde en buiten de gebaande paden treden
 • Ontwikkeling van nieuwe proposities voor klanten
 • Vertaling van proposities naar toepassingen en serviceconcepten
 • Opzetten en verbeteren van business modellen
 • Eventueel investeren in nieuwe ondernemingen
 • Begeleiding van de transformatie en transities